Homepage Reglement

Reglement zaalvoetbalvereniging OWS'88

Bij zaalvoetbalvereniging OWS'88 wordt zaalvoetbal gespeeld volgens de spelregels district zaalvoetbal van de KNVB. De spelregels zijn hier te downloaden en terug te lezen.

Daarnaast heeft zaalvoetbalvereniging OWS'88 diverse aanvullende regels om de organisatie en verloop van de competitie te verduidelijken, vereenvoudigen en te controleren.

In zaken waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur van zaalvoetbalvereniging OWS'88.

 

ALGEMEEN

 • Met het betalen van de factuur, verklaart men akkoord te gaan met de inhoud van het reglement.
 • Het is ten strengste verboden te roken in het gehele zalencomplex. Dit geldt voor zowel de kleedkamers, de zaal, de tribune als in de brasserie.

 

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

 • Teams die voor aanvang van een nieuw seizoen nog openstaande schulden hebben zijn uitgesloten van deelname aan het nieuwe seizoen.

 

LEDENADMINISTRATIE EN SMOELENBOEK

 • Nieuwe spelers dienen voor aanvang van hun eerste wedstrijd een inschrijfformulier in te vullen en de ledenadministratie te voorzien van een (digitale) pasfoto. De inschrijfformulieren zijn terug te vinden in de map van het smoelenboek en op de website. De pasfoto’s bij voorkeur digitaal appen of mailen naar de ledenadministratie; afgedrukte pasfoto’s worden ook geaccepteerd en dienen samen met een ingevuld aanmeldingsformulier in de map van het smoelenboek teruggestoken te worden.
 • Bij aanvang van het seizoen wordt er per e-mail een spelerslijst verstrekt aan de teamsecretarissen. Deze dient volledig ingevuld (of aangevuld met nieuwe spelers) teruggestuurd te worden naar de ledenadministratie. Heb je vragen, of wil je de lijst (nogmaals) per email ontvangen, mail info@ows88.nl
 • Na deel 1 van de competitie mogen er geen nieuwe spelers meer aangemeld worden. Dit houdt in dat teams tot en met competitiewedstrijd 11 de mogelijkheid hebben om nieuwe spelers aan te melden.
 • Spelers mogen in 1 seizoen voor maximaal 1 team uitkomen. Indien de zaalwacht melding ontvangt van de tegenstander in verband met overtreding van deze regel, verliest het team wat in overtreding is de wedstrijd met 10-0.
 • Overschrijven naar een ander team van spelers is tijdens de lopende competitie niet mogelijk.
 • De minimum leeftijd voor een  speler is 16 jaar.
 • Spelers die deelnemen aan de KNVB-zaalvoetbalcompetitie zijn gerechtigd uit te komen voor een team dat deelneemt aan de OWS'88-competitie.
 • Op de lijst dienen minimaal 10 namen te staan. Het minimum van 10 spelers is ingesteld omdat de praktijk uitwijst dat dit toch wel het minimale aantal spelers is waarmee er elke wedstrijd weer een team op de been kan worden gebracht.

 

WEDSTRIJDEN

 • Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend.
 • Wedstrijden worden gespeeld volgens regels van de KNVB.
 • De wedstrijden dienen op tijd te starten. Na het rustsignaal wordt direct van speelhelft gewisseld en binnen enkele minuten verder gespeeld.
 • Voor elke wedstrijd dient elk team het wedstrijdformulier in te vullen bij de zaalwacht.
 • De teams die de eerste wedstrijd van de avond spelen, dienen er zorg voor te dragen dat de doelen en banken op tijd klaar staan, de teams die de laatste wedstrijd van de avond spelen, dienen deze direct na de wedstrijd weer op te ruimen.
 • Als er geen team op de been gebracht kan worden, dient er minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd, contact opgenomen te worden met de coördinator van de betreffende klasse. Wanneer er later wordt afgebeld, volgt er een boete van 51 euro (zaalhuur). Als de tegenstander ermee akkoord gaat, kan er gekeken worden naar de mogelijkheid de wedstrijd in te halen op een andere speelavond. Iedere team krijgt maximaal 1 keer per seizoen de mogelijkheid om een wedstrijd in te halen. Het team dat afbelt, verliest de wedstrijd met 10 – 0, wanneer de wedstrijd niet wordt ingehaald. Indien een team 3 maal in één seizoen niet op komt dagen, wordt dit team per direct uit de competitie gehaald, zonder teruggaaf van contributiegeld.
 • In het geval dat reserveshirts nodig zijn, speelt het team dat op papier thuis speelt in de hesjes. De hesjes dienen, door het team wat ze heeft gebruikt, gewassen weer ingeleverd te worden bij Brasserie Elco voor de volgende speelavond.

 

SCHEIDSRECHTERS

Er is ook voor het komende seizoen weer een afspraak gemaakt met de KNVB district Zuid I, dat zij scheidsrechters aanstellen voor onze zaalvoetbalwedstrijden. Uiteraard kan het voorkomen dat de aangestelde scheidsrechter verhinderd is.
In gevallen van overmacht en er geen vervanger aangewezen kan worden, gelden de volgende regels:

 • Ondanks het feit dat er geen scheidsrechter is dient de wedstrijd wel gespeeld te worden.
 • Volgens de reglementen van de KNVB is het dan de verantwoordelijkheid van de thuisspelende ploeg om op dat moment een scheidsrechter te regelen. Dit kan/mag een eigen speler, coach of grensrechter zijn. De tegenstander dient deze persoon in principe altijd te accepteren.
 • Mocht de uitspelende ploeg hier toch niet mee akkoord gaan en de wedstrijd wordt hierdoor niet gespeeld, dan verliezen zij de wedstrijd met 10-0 en krijgen een boete van € 25,00 (halve zaalhuur).
 • Mocht de thuisploeg geen scheidsrechter kunnen vinden maar de tegenstander wel, dan kan de wedstrijd onder zijn leiding gespeeld worden.                                       
 • Mocht geen van beide ploegen in staat zijn om een scheidsrechter te leveren, dan kan in onderling overleg besloten worden de wedstrijd zonder scheidsrechter te spelen.
 • Komen de beide teams er samen niet uit, dan is er een probleem. De wedstrijd zal niet doorgaan, de thuisploeg verliest de wedstrijd met 10-0.

 

STRAFFEN

 • Een team dat voor de 3e keer in een seizoen een rode kaart krijgt zal dat seizoen uit de competitie gehaald worden, zonder teruggaaf van contributiegeld.
 • De strafcommissie van OWS'88 hanteert de strafmaten, zoals ze door de KNVB zijn opgesteld.
 • De aanvoerders/teamsecretarissen dienen ervoor te zorgen dat de opgelegde straf wordt uitgevoerd. Heb je vragen of opmerkingen over de opgelegde straf, neem dan contact op met de strafcommissie.

 

BEKERREGLEMENT

De Bekercompetitie wordt d.m.v. een poulefase en daaropvolgend knock-out systeem afgewerkt. In de 1e ronde van de bekercompetitie zijn de 21 ploegen uit de 3 klassen verdeeld over 7 poules. De verdeling gebeurt bij loting. Iedereen speelt tegen elkaar in de poule van 3.  De groepswinnaar en de nummer 2 van de poule gaan door naar de volgende ronde. Tevens gaan de 2 beste nummers 3 door. Bij een gelijke stand in de poule is als eerst het doelsaldo doorslaggevend. Is dit gelijk wordt er gekeken naar het aantal gescoorde doelpunten.

Zo blijven er dus 16 ploegen over. Vervolgens zal d.m.v. loting het wedstrijdschema voor de 2e ronde bepaald worden. De loting zal, afgezien van de 1e ronde, zoveel mogelijk direct na de laatste wedstrijd van een speelronde geschieden. Bij een gelijke eindstand na de reguliere speeltijd zal aansluitend een strafschoppenserie bepalen wie doorgaat en wie uitgeschakeld wordt (5 strafschoppen per ploeg, daarna om en om tot de beslissing valt).

 

 

PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING

Er wordt dit seizoen tot de kerst in een systeem met 4 poules gespeeld. Na deze poulefase worden de teams als volgt verdeeld in 3 klassen voor de rest van het seizoen. Je neemt je punten niet mee:

Poule A: Nr 1- 4                naar 1e klasse

Poule A: Nr 5                    naar 2e klasse

Poule B: Nr 1- 3                naar 1e klasse

Poule B: Nr 4-5                 naar 2e klasse

Poule C: Nr 1-3                 naar 2e klasse

Poule C: Nr 4-5                 naar 3e klasse

Poule D: Nr 1                    naar 2e klasse

Poule D: Nr 2-6                 naar 3e klasse

 

KAMPIOENSCHAPPEN

 • Kampioen is het team met de meeste wedstrijdpunten.
 • Zijn er 2 of meer teams met hetzelfde aantal wedstrijdpunten, dan is het team met het beste doelsaldo kampioen.
 • Zijn er 2 of meer teams met hetzelfde aantal wedstrijdpunten, en zijn de doelsaldo’s gelijk, dan telthet onderlinge resultaat.
 • Zijn de punten 01 t/m 03 gelijk, dan volgt een beslissingswedstrijd.

In zaken waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur van zaalvoetbalvereniging OWS'88.

ZAALWACHT

 • De zaalwacht bedient het scorebord, zorgt ervoor dat de wedstrijdformulieren volledig worden ingevuld, assisteert de scheidsrechter waar nodig en is desbetreffende speelavond verantwoordelijk voor de ballen, de hesjes, het smoelenboek en het bedieningspaneel van het scorebord.
 • Alle teams dienen 3 maal per seizoen aan de zaalwachtplicht te voldoen. Teams die niet aan hun zaalwachtverplichting voldoen, krijgen 3 punten in mindering per avond dat zij afwezig zijn. Als een team 2x niet is komen opdagen als zaalwacht, wordt dit team per direct uit de competitie gehaald, zonder teruggaaf van contributiegeld. In principe is ieder team gedurende de reguliere competitie 3 maal zaalwacht.

 

MATERIALEN & SLEUTELS

 • Het bedieningspaneel van het scorebord zit in een koffertje. De zaalwacht dient dit koffertje zelf op te halen bij de balie van het bronbad en na de laatste wedstrijd daar weer in te leveren.
 • Het verlengsnoer voor het bedieningspaneel hangt in het materiaalhok.
 • De tafel en stoelen bevinden zich ook in het materiaalhok in de zaal.
 • De ploegen die de eerste wedstrijd spelen, moeten zelf de banken en de doelen klaar zetten.
 • De ballen, de hesjes en het smoelenboek kunnen worden opgehaald bij Brasserie Elco en dienen daar aan het eind van de avond weer ingeleverd te worden.
 • In het smoelenboek zijn ook de wedstrijdformulieren en de aanmeldingsformulieren voor nieuwe spelers te vinden.
 • De wedstrijdformulieren moeten aan het einde van de avond door de zaalwacht worden afgegeven achter de bar van Brasserie Elco. Ingevulde inschrijfformulieren (evt. met pasfoto) terugsteken in de map van het smoelenboek.
 • De ploegen die de laatste wedstrijd hebben gespeeld, ruimen de banken en de doelen op.

 

AANSLUITEN & GEBRUIK SCOREBORD

 • Beschrijving zit in de map met wedstrijdformulieren. Kom je er niet uit, vraag dan iemand van De Lockhorst.